top of page

Missie

Artlife biedt met 24 uurszorg ondersteuning met een zogenoemde dubbeldiagnostiek, oftewel de combinatie van een verstandelijke beperking, psychische problematiek en/of verslavingsproblematiek. Artlife heeft als missie om zijn bewoners weer onderdeel van de maatschappij te laten zijn en hun waardigheid te vergroten. We helpen onze bewoners het leven zo in te richten dat zij de balans terugvinden. We nemen de draaglast (tijdelijk) uit hun handen, vergroten hun draagkracht en werken samen aan succeservaringen. 

Visie


Artlife kenmerkt zich door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Er wordt veel waarde gehecht aan een economisch gezonde organisatie die haar bewoners weer het gevoel kan geven dat ze ertoe doen.
Dit doen we in een setting die ecologisch groen wil zijn. Artlife streeft ernaar naar om met zijn bewoners maatschappelijk betrokken te zijn en ieder zijn steentje te laten bijdragen aan een meer sociale en milieu-vriendelijke maatschappij. Dit wordt grotendeels bereikt door verschillende activiteiten en dagbesteding die onderdeel zijn van een stevige structuur. Artlife biedt hierin zorg op maat en werkt vanuit de individuele behoefte van de bewoner. Het is de bedoeling dat bewoners (weer) zo veel mogelijk regie krijgen over hun eigen leven en daardoor een hogere kwaliteit van leven ervaren. Bewoners worden niet overvraagd en worden benaderd vanuit het ‘hier en nu’. Het gewone leven wordt waar mogelijk hersteld door het organiseren van rust, reinheid en regelmaat. Alle facetten van de organisatiestructuur zijn doordacht maar eenvoudig, en moeten leiden tot optimale zorg.

bottom of page